Dodržování bezpečnosti práce v uzavřených prostorech může zabránit úrazu

V uzavřených prostorech platí přísná pravidla bezpečnosti práce. Hrozí v nich řada nebezpečí, s nimiž se zaměstnanec při jiné činnosti často nesetká. Jaké jsou nástrahy této práce a jak předcházet vážným úrazům?

Uzavřené prostory skrývají mnohá bezpečnostní rizika. Proto je důležité dbát na ochranu – včetně vhodných ochranných pomůcek a oděvů.

58937-delnici-v-tunelu

Co jsou uzavřené prostory

Za práci v uzavřeném prostoru se považuje například výkon činnosti ve studnách, v kanalizaci nebo v podzemí, ale také práce v nádržích a jímkách, stokách, kolektorech, šachtách, v potrubí nebo ve výkopech.
Patří sem i další místa, která nejsou určena k pohybu osob, a i proto je tato práce náročná a poměrně nebezpečná.

Jaká rizika na vás číhají

Rizika tohoto typu práce závisí na konkrétním prostoru. V nádržích či v podzemí hrozí uvíznutí, uklouznutí a pád či utonutí (například ve studni). Cisterny či šachty mohou obsahovat málo kyslíku, toxické látky nebo hořlaviny, které jsou nebezpečné hlavně při vysoké koncentraci kyslíku: tehdy snadno dochází ke vznícení nebo explozi.

V těchto specifických pracovních prostředích může hrozit i nebezpečí úrazu elektrickým proudem. Mnoho uzavřených prostor komplikuje únik v případě nebezpečí, a proto v nich hrozí zasypání nebo zavalení.
Zahájení prací tak musí vždy předcházet podrobná analýza rizik, jejich eliminace či minimalizace a plán reakce na případné hrozby.

58936-prace-ve-stisnenem-prostoru

Jak rizikům čelit? Nejen vhodnou ochranou a oděvy

Zaměstnanec, vstupující do uzavřených prostor, musí být vhodně proškolen a vybaven správnými nástroji a ochrannými pomůckami v závislosti na druhu práce a typu prostor.
Při práci volte vhodné oděvy a ochranné pomůcky podle konkrétní situace: například ochranu sluchu ve formě zátkových či mušlových chráničů, respirátor nebo obličejovou masku při nedostatku kyslíku, oděvy odolné i vůči vysokým teplotám nebo ty, které vás ochrání před elektrickým proudem. Myslete také na kvalitní pracovní obuv (nejlépe s protiskluzovou podrážkou) a dostatečně teplé a nepromokavé bundy i kalhoty při práci v chladu a vlhku.

Vhodnou výbavou v šachtách i nádržích je přenosný detektor plynu. Dále je nutné zajistit řádné větrání a ověřit, zda je uvnitř dostatek kyslíku, a případně vstupovat s dýchacím přístrojem. Mezi týmem, pracujícím uvnitř a venku, musí být dokonalá komunikace. Ta pomáhá řešit případné krizové situace a předcházet nehodám.
Uzavřené prostory jsou rozsáhlou kapitolou bezpečnosti práce. Důležité je předcházet rizikům, vhodně se vybavit a obléct a nezapomínat na fakt, že v tomto prostředí se vám i zdánlivě bezvýznamné podcenění rizik může snadno vymstít.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup

Sdílet na Facebooku
Sdílet na Twitteru